Team

KRBA TEAM

Five men UKRAINE

Captain

Konstantyn RYBALKOValeriy DYREKTORENKO

Denys AHAPOV

Dmytro RZHONDKOVSKYI

Andrii BUZYNNYI

Kostiantyn RYBALKO

Rostyslav SACHOK

Ruslan PRYLEPA

Sergiy ARKHANGELSKYI

Taras SAMBORSKYI

Yurii MOSTOVENKO

Oleksandr TKACHUK

Oleh KLYMUK

Oleksandr AMELIN

Bohdan POLIUKHOVYCH

Konstiantyn KUCHEVSKYI