Team

ADVOTEAM RIVNE

Five men UKRAINE

Captain

Petro VARYSHKOValerii STEFANSKYI

Andrii POTSELOV

Pavlo DARMOVIS

Volodymyr HOLOVACHYK

Volodymyr BARANCHUK

Andrii KOLESNYK

Volodymyr MYKHAILOV

Oleksandr VLASOV

Maksym NEZGHODA

Viktor SHURPYK

Ihor BAIDA

Roman KURYLO

Roman KHMARA

Oksana DYTYNKO

Sofiia POTSELOVA

Sergii UDOVYCHENKO

Mykhailo DAVYDIUK

Iryna KHMARA